บริการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการสอนสำหรับอาจารย์ และให้คำปรึกษาด้านการผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์สำหรับอาจารย์ และนิสิต ดังนี้
  • บริการออกแบบงานนำเสนอ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบสไลด์อิเลคทรอนิกส์ และเว็บเพจ
• บันทึกเทปวีดีโอเพื่อการเรียนการสอน
• บันทึกตัดต่อภาพ และเสียง เป็นระบบดิจิตอล
• สแกนภาพด้วยคอมพิวเตอร์
• บันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี ดีวีดี

แบบฟอร์มการขอใช้บริการของหน่วยผลิตสื่อการศึกษา

 
บริการผลิตสื่อการศึกษา
บริการออกแบบงานนำเสนอ และให้คำปรึกษาด้านการผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์สำหรับอาจารย์ และนิสิต more
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
บริการห้องสำหรับจัดอบรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการ สำหรับบุคลากร และบุคคลทั่วไป more
บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคณาจารย์ more
บริการออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์
บริการออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์ขนาด A2-A0 สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป more

 

 

Home | Downloads | Webboard | Links | Contact Admin  
You are visitor no. Copyright © 2005 KU. Cyber Lab: Last Updated 12-Aug-2007