วิถีเพนโทสฟอสเฟตหรือวิถีฟอสโฟกลูโคเนตออกซิเดตีฟ

           วิถีเพนโทสฟอสเฟต เป็นอีกวิถีหนึ่งในการสลายกลูโคสในรูปของกลูโคส-6-ฟอสเฟต ความสำคัญของวิถีนี้คือการผลิตNADPH ในไซโทพลาซึมสำหรับการสังเคราะห์กรดไขมันและสเตอรอยด์และผลิตน้ำตาลD- ไรโบส สำหรับการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก

ที่มา : www.biologie.uni-hamburg.de/lehre/mikro/mikro101/mi1v04.htm

HOME
NEXT