ออกซิเดชันของ NADH ที่อยู่ภายนอกไมโทคอนเดรีย

                NADH ที่เกิดขึ้นจากวิถีไกลโคไลซิส ในไซโทพลาซึมจะเข้าสู่โซ่การหายใจซึ่งเกิดขึ้นที่เมมเบรนชั้นใน ของไมโทคอนเดรียโดยอาศัยชัตเติลดังนี้คือ
        1. มาเลต-แอสปาร์เตต ชัตเติล (malate-aspartate shuttle) เป็นชัตเติลที่แอกตีฟที่สุด พบในไมโทคอนเดรียของเซลล์ตับ ไต และหัวใจ

        2. กลีเซอรอลฟอสเฟตชัตเติล (glycerol phosphate shuttle) พบในกล้ามเนื้อลายและสมอง ชัตเติลนี้จะให้อิเล็กตรอนเข้าสู่โซ่การขนส่งอิเล็กตรอนที่ตำแหน่งต่างจากมาเลต-แอสปาร์เตตชัตเติล
จึงทำให้เกิดการสร้าง ATP เพียง 2 โมเลกุล การสลายกลูโคสหนึ่งโมเลกุลอย่างสมบูรณ์ไปเป็น CO2 และ H2O
เกิดขึ้นในตับ ไตและหัวใจ ซึ่งมีระบบของมาเลตแอสปาร์เตตชัตเติลที่แอกตีฟ เกิดการสร้างATP 38 โมเลกุล (ถ้าใช้ระบบกลีเซอรอลฟอสเฟตชัตเติล เกิดการสร้าง ATP 36 โมเลกุล)

ที่มา : http://www.dentistry.leeds.ac.uk/biochem/thcme/glycerol-phosphate-shuttle.gif

HOME
NEXT