การควบคุมการแสดงออกของจีนในยูคาริโอต

การควบคุมการแสดงออกของจีนในยูคาริโอต เริ่มต้นจากกระบวนการถอดรหัสจะเป็นจุดควบคุมที่สำคัญที่สุด การแสดงออกของจีนในยูคาริโอตก็มีการควบคุมที่ต่างจากในโปรคาริโอตดังนี้คือ


1 การกระตุ้นการถอดรหัสจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครมาทินในบริเวณ ที่ถูกถอดรหัส


2.ถึงแม้ว่าจะมีทั้งตัวควบคุมพอซิทิฟและตัวควบคุมเนกาทิฟแต่พบว่าการแสดงออกของจีนใน ลักษณะ positive regulation จะเกิดขึ้นมากกว่า


3. ความแตกต่างที่เห็นเด่นชัดคือ การถอดรหัสเกิดขึ้นในนิวเคลียส ส่วนการแปลรหัสเกิดขึ้นในไซโทซอล (cytosol)

HOME