โปรตีนฮีสโตน

โปรตีนฮีสโทน เป็นโปรตีนที่พบได้เฉพาะในเซลล์ร่างกาย (somatic cell) ประกอบขึ้นจากกรดอะมิโนที่มีฤทธิ์เป็น เบสอันได้แก่ lysine, arginine และ histidine ในปริมาณที่มากถึงร้อยละ 25 ของกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบ ทั้งหมด

ฮีสโทนแบ่งออกเป็น 5 ชนิดคือ H1, H2a, H2b, H3 และ H4 เมื่อรวมตัวกับ DNA เป็นนิวคลีโอโซม ฮีสโทน H2a, H2b, H3 และ H4 อย่างละ 2 หน่วย จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางสำหรับการพันม้วนสาย DNA และมี H1 ประกบอยู่ด้านนอก

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME
ที่มา: www.ndsu.nodak.edu