วิตามิน
วิตามิน คือ สารอาหารอินทรีย์ (organic nutrient) ที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อยสำหรับปฏิกิริยาชีวเคมี ต่างๆ ซึ่งถ้าขาดจะทำให้เกิดโรคได้
วิตามินที่ละลายในไขมัน
วิตามินที่ละลายในน้ำ
http://www.deza.ch/coofweb/pictures/ bosniaherzegovina/Fruit-and-vegetables-v.jpg
http://europeforvisitors.com/venice/images/v-fruit_veg_market.jpg
http://cookbook.rin.ru/cookbook/images/ vitamin.jpg
http://www.cnib.ca/score/score 2000/project_food/images/orange %20juice.jpg