คาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) หรือแซ็กคาไรด์ (Saccharide) เป็นสารประกอบพอลิ ไฮดรอกซีอัลดีไฮด์ (polyhydroxy aldehyde) หรือพอลิไฮดรอกซีคีโตน (polyhydroxy ketone) หน้าที่สำคัญ คือ เป็นแหล่งพลังงานสำหรับ การทำงานต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
http://www.psu.ac.th/President Office/StudAffairs/_Career/Carre r_Jan47.files/image006.jpg
http://www.nectec.or.th/~pornchai/pro vince/small-pictures/c22/sarab2-712-1-1s.jpg

http://www.urbanext.uiuc.edu/veggies

http://www.ince.co.uk/images/practice_
http://www.usda.gov/gipsa/reference-library/graingallery/Rice.jpg
http://www.wapers.com/placennature
http://www.k12.hi.us/~gta/hawaii/caucasians
Click
Click
Click
Click
/images/corn.jpg
areas/wheat.jpg
/past/sugar%20cane%201.jpg
/rice/rice.jpg
มอโนแซ็กคาไรด์
พอลิแซ็กคาไรด์
โอลิโกแซ็กคาไรด์
ไกลโคคอนจูเกต