กรดอะมิโนและโปรตีน

กรดอะมิโน

โปรตีน

http://www.wyomingcowgirl.com/photogallery/chickens.jpg

http://www.egg.no/oppskrifter/bilder/ 20040305_ egg_w.jpg
http://www.agsci.ubc.ca/fnh/courses/ food3 02/images/titrate/milks.jpg
http://www.nyceats.net/photos/eats/meat.jpg
http://www.moguchon. co.kr/ham/product/imgs/ pro_p orks01.gif