ตารางแสดงค่า pKa ของกรดอะมิโนที่ 25 oC

กรดอะมิโน

 

pKa1

อัลฟา-COOH

pKa2

อัลฟา-NH3+

pKa3

ของหมู่ R

Alanine
2.35
9.87
-
Arginine
1.82
8.99
12.48 (guanidino)
Asparagine
2.14
8.84
-
Aspartic acid
1.99
9.90
3.90 (เบตา-COOH)
Cysteine
1.92
10.70
8.37 (sulfhydryl)
Glutamic acid
2.10
9.47
4.07 (เดลตา-COOH)
Glutamine
2.17
9.13
-
Glycine
2.35
9.78
-
Histidine
1.80
9.33
6.04 (imidazole)
Isoleucine
2.32
9.76
-
Leucine
2.33
9.74
-
Lysine
2.16
9.06
10.54 ( -NH3+)
Methionine
2.13
9.28
-
Phenylalanine
2.20
9.31
-
Proline
1.95
10.64
-
Serine
2.19
9.21
-
Threonine
2.09
9.10
-
Tryptophan
2.46
9.41
-
Tyrosine
2.20
9.21
10.46 (phenol)
Valine
2.29
9.74
-
Back