อินดิเคเตอร์
ช่วงของ pH
สีที่เปลี่ยน
เมธิลเยลโล (Methyl yellow)
2.9 - 4.0
แดง - เหลือง
คองโกเรด (Congo red)
3.0 - 5.0
น้ำเงิน - แดง
เมธิลออเรนจ์ (Methyl orange)
3.1 - 4.4
ส้มแดง - เหลือง
บรอมครีซอลกรีน (Bromcresol green)
3.8 - 5.4
เหลือง - น้ำเงิน
เมธิลเรด (Methyl red)
4.2 - 6.3
แดง - เหลือง
ลิทมัส (Litmus)
4.5 - 8.3
แดง - น้ำเงิน
อะลิซารินเรด (Alizarin red)
5.0 - 6.8
เหลือง - แดง
บรอมครีซอล เพอร์เพิล (Bromcresol purple)
5.4 - 7.0
เหลือง - ม่วง
ฟีนอลเรด (Phenol red)
6.4 - 8.0
เหลือง - แดง
ฟีนอพธาลีน (Phenolphthalein)
8.0 - 9.8
ไม่มีสี - แดง
ตารางแสดงอินดิเคเตอร์ที่ใช้ทั่วไป
Back