สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - กระบวนการขาย
     - เศรษฐกิจพอเพียง
     - ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต
     - องค์กรธุึรกิจ
     - ขั้นตอนการขาย 1
     - ขั้นตอนการขาย 2
     - คำศัพท์น่ารู้
ชุดการสอนเรื่องศัพท์น่ารู้
สื่อประเภทอิเล็กทรอนิกส์

         เป็นสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เป็นสื่อที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยรูปภาพที่น่าสนใจ และมีคำศัพท์ประกอบเหมาะสำหรับกลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในวัยเด็ก

          จุดเด่นคือผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถนำกลับมาทบทวนได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ สามารถเรียนรู้เมื่อไหร่ก็ได้ และที่สำคัญโปรแกรมทำงานโดยระบบ Auto run จึงตัดปัญหาเรื่องของระบบโปรแกรมในเครื่องที่มีอยู่เดิมไปได้ นอกจากนี้ยังมีเมนูโดยผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ในบทต่างๆได้ตามความต้องการ

หน้าในการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถที่จะเลือกเรียนรู้คำศัพท์ในแต่ละบท


เชิญชมผลงานได้ที่นี่คะ       

          เมื่อเรียนรู้คำศัพท์แล้วยังมีแบบทดสอบให้ลองทวนความเข้าใจ ทั้งนี้โปรแกรมจะแสดงผลรวมของคะแนนได้ว่าได้คะแนนเท่าไร ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการเรียน

          สื่อประเภทนี้เป็นที่นิยมในปัจจุบันเพราะสามารถลดข้อบกพร่องในเรื่องของระดับความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ทั้งยังสามารถทบทวน และลดต้นทุนในการผลิตสื่ออีกด้วย