สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - กระบวนการขาย
     - เศรษฐกิจพอเพียง
     - ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต
     - องค์กรธุึรกิจ
     - ขั้นตอนการขาย 1
     - ขั้นตอนการขาย 2
     - คำศัพท์น่ารู้
ชุดการสอนเรื่ององค์กรธุรกิจ
สื่อในรูปแบบโปสเตอร์

            เป็นสื่อการสอนในเรื่ององค์ธุรกิจ สามารถแสดงประเภทขององค์ธุรกิจได้อย่างชัดเจน จุดเด่นของสื่อคือ เป็นสื่อที่ใช้ในการสอนแล้วยังสามารถให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับสื่อได้อีกด้วย เนื่องจากวงกลมสามารถถูกออกแบบมาให้สามารถหมุนได้โดยรอบ ดังนั้นจึงสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนออกมาหมุนแล้วตอบคำถามได

          องค์ประกอบของสื่อมีจุดเด่นที่กระดาษลูกฟูก สีสันสดใส ตัวอักษรชัดเจน จึงทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนใจ