สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - กระบวนการขาย
     - เศรษฐกิจพอเพียง
     - ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต
     - องค์กรธุึรกิจ
     - ขั้นตอนการขาย 1
     - ขั้นตอนการขาย 2
     - คำศัพท์น่ารู้
ชุดการสอนเรื่องประโยชน์จากการท่องอินเตอร์เน็ต
สื่อในรูปแบบโปสเตอร์
 

          ตัวอย่างชุดการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นสื่อประเภทป้ายนิทรรศการให้ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต ลักษณะของตัวอย่างสื่อนี้จัดองค์ประกอบได้อย่างสวยงาม สามารถทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนใจ สื่อชิ้นนี้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะมีรายละเอียดอยู่ด้านใน

ด้านหน้าประกอบด้วยตัวการ์ตูนที่น่าสนใจ และมีบทพูดเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้


ภาพนี้แสดงข้อมูลด้านในเมื่อเปิดแผ่นป้ายออกมา แสดงว่าอินเตอร์เน็ตมีเครือข่ายไปทั่วโลก

ลักษณะแผ่นป้ายที่แสดงเนื้อหาต่างๆ ด้านใน