เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
     © ระบบงานด้านธุรกิจต่าง ๆ
     © องค์ประกอบของระบบ
     © ข้อมูลและสารสนเทศ
     © ประเภทของระบบสารสนเทศ
     © ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
     © ระดับต่าง ๆ ของผู้ใช้ระบบ
     © การจำแนกประเภทของธุรกิจ
     © การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
     © ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

          พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่การดำเนินรายการ (Transaction)ทางด้านธุรกิจผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างฝ่ายต่างๆ เช่น ระหว่างบริษัท (ธุรกิจกับธุรกิจ) ระหว่างบริษัทกับลูกค้า (ธุรกิจกับผู้บริโภค) ระหว่างธุรกิจกับส่วนงานสาธารณะ หรือระหว่างลูกค้ากับส่วนสาธารณะ


           คนโดยทั่วไปมักคิดว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึงการที่ ผู้บริโภค
เข้าไปยังเว็บไซท์ใดๆ เพื่อทำการซื้อสินค้าแบบออนไลน์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว
การซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซท์เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยให้การ ดำเนินงานในการซื้อ-ขายของบริษัทใหญ่ๆ ทำได้ง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งกับบริษัทเล็กๆ เองก็มีโอกาสที่จะขายสินค้าในราคาต่ำ ในกลุ่มตลาดต่างๆ ทั่วโลก



           ข้อดีของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคได้แก่การซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้อง
เบียดเสียดกับฝูงคน มากมายในห้างสรรพสินค้า, สามารถชื้อสินค้าได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
เมื่ออยู่ที่บ้านหรือที่ทำงาน และได้รับสินค้าโดยตรงถึงบ้านไม่ต้องขนส่งเอง


รูป การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการสั่งซื้อสินค้า


          ดังรูป แสดงตัวอย่างการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในขบวนการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่จากบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งในการสั่งซื้อโดยทั่วไปแล้วจะเริ่มตั้งแต่พนักงานเขียนคำร้องขอเพื่อสั่งซื้อสินค้าและนำไปผ่านการขออนุมัติการสั่งซื้อ เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วจึงนำ
ใบร้องขอนั้นไปทำเป็นแบบสั่งซื้ออย่างเป็นทางการและส่งไปยังผู้ขายสินค้าที่ต้องการ

           ขบวนการเหล่านี้สามารถสำเร็จได้โดยง่ายเมื่อใช้พาณิชย์อิเล็กทอรนิกส์ โดยพนักงานสามารถไปยังเว็บไซท์ของผู้ขายเฟอร์นิเจอร์ และเลือกสินค้าที่ต้องการจากรายการสินค้าในเว็บไซท์นั้นๆ และทำการสั่งซื้อสินค้าตามราคาที่ ตกลงไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว ถ้าการสั่งซื้อต้องผ่านการอนุมัติก่อน ผู้อนุมัติจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงการสั่งซื้อนี้

           จากความสะดวกสบายต่างๆ ทั้งในด้านของผู้ดำเนินธุรกิจและในด้านของผู้บริโภค ในปัจจุบัน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (ที่มา : http://www.uni.net.th/~08_2543/chap07/720.html)

          การเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

          หนึ่งในการเติบโตที่เคียงคู่ไปกับธุรกิจประเภทใหม่นี้ คือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce: e-commerce หรือ Internet Commerce: I-Commerce) ทั้งในลักษณะของผู้ขายกับผู้ซื้อ (Business-to-Consumer: B2C) และผู้ขายกับผู้ขาย (Business-to-Business: B2B)


          เมื่อเกิดความต้องการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ย่อมมีความต้องการ
ผู้พัฒนาระบบหรือนักวิเคราะห์ระบบมากขึ้นเป็นลำดับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ทำให้เกิดการขยายตัวของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้รูปแบบในการดำเนินธุรกิจ
แบบเก่า ๆ เปลี่ยนไปจากเดิมที่ลูกค้าต้องเดินทางไปยังบริษัทห้างร้านเพื่อเลือกซื้อสินค้า
ปัจจุบันลูกค้าสามารถเลือกสั่งซื้อสินค้าได้ทางอินเตอร์เน็ต รูปแบบวิธีการดำเนินธุรกิจ
จึงเปลี่ยนไป ทั้งในด้านการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการประเมินผลกำไร


           ความสำเร็จด้านการตลาดบนเว็บจะขึ้นอยู่กับการจัดสร้างรูปแบบเว็บเพ็จที่สวยงามเพื่อดึงดูดลูกค้า ประกอบกับความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ และความปลอดภัย
บริษัทจำนวนมากว่าจ้างนักวิเคราะห์ระบบ เพื่อพัฒนาจัดทำแบบจำลองการดำเนินธุรกิจ
ทางอินเตอร์เน็ต จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของนักวิเคราะห์ระบบ เพราะมีบริษัทเป็นจำนวนมาก
ที่เตรียมพร้อมที่จะกระโจนเข้าสู่สมรภูมิรบ เป็นคลื่นลูกต่อไปที่จะเข้าแข่งขันเพื่อการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์