วิดิโอการพิมพ์แป้นต่าง ๆ l แบบทดสอบ l เว็บไซต์ที่น่าสนใจ l แหล่งข้อมูลอ้างอิง l คณะผู้จัดทำ

This website has been created by Preeyathorn Pronchaijaroen,Kannika Prakasit,Wandee Thamjaroen and Panida Thanee