1. ǤԴþѲҧӴѺ鹵͹ (The Linear-Stages Theory)
1.1 ẺͧԭԺ⵷ҧɰԨͧ
(The Stages of Economic Growth)

1.2 ẺͧԭԺⵢͧʹ-
(Harrod-Domar Growth Model)


2. ǤԴþѲٻẺ¹ŧçҧ (Theories and Patterns of Structural Change)
2.1 ɮաþѲҢͧ (The Lewis Theory of Development)
2.2 ¹ŧçҧٻẺþѲҢͧԹ (Structural Change and Patterns of Development)

3. ǤԴþѲẺѵԡþ觾ҵҧ (The International Dependence Revolution)
3.1 Ẻͧþ觾ҵҧٻẺͧẺ (The Neocolonial Dependence Model)
3.2 ẺͧкǹȹԴҴ (The False-Paradigm Model)
3.3 ẺͧþѲẺѡɳ (The Dualistic-Development Thesis)

4. ǤԴûٻþѲҢͧͤԤ (Neoclassical Counterrevolution)