แบบทดสอบบทที่ 8

ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม
"ดูคะแนน" ด้านล่าง เพื่อดูผลคะแนน.....