เวปนี้สามารถแสดงผลจอได้ดีที่สุดคือ 1024 x 768 และจำเป็นต้องมีโปรมแกรม Flash Player ด้วยจึงสามารถใช้งานเวปนี้ได้