คำถามท้ายบทที่ 9  

 

 

1. จงยกตัวอย่างผลกระทบของอุตสาหกรรมเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม

answer key

2. จงยกตัวอย่างการแก้ปัญหาในโรงงานผลิตข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋อง

answer key

3. ท่านคิดว่าจำเป็นหรือไม่ ที่อุตสาหกรรมเกษตรต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

answer key

 

homeback to lesson