คำถามท้ายบทที่ 7  

 

 

1. ความหมาย ของหลักการผลิตระบบอุตสาหกรรมเกษตร

answer key

2. เหตุใดการผลิตหรือการบริโภคให้หมดไป เป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินอุตสาหกรรมทุกชนิด

answer key

 

homeback to lessonnext question