คำถามท้ายบทที่ 5

 

 

1. การเน่าเสียเกิดจากอะไร

answer key

2. ให้ยกตัวอย่างวิธีการแปรรูปอาหารที่รู้จักมาสัก 3 อย่าง และยกตัวอย่างประกอบด้วย

answer key

 

homeback to lessonnext question