คำถามท้ายบทที่ 2

 

1. องค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินอุตสาหกรรมได้แก่อะไรบ้าง

answer key

2. ประโยชน์ของอุตสาหกรรมเกษตรได้แก่อะไรบ้าง

answer key

3. หลักการดำเนินงานของอุตสาหกรรมคืออะไร

answer key

 

homeback to lesson next question