เฉลยข้อ 2

 

ข้อนี้ก็เหมือนกันนะคะอยากตอบจากอุตสาหกรรมอะไรก็ได้เช่น

อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันจากถั่วเหลือง

หรืออุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์ แต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง 2

อุตสาหกรรมก่อนนะคะ

(1) อุตสาหกรรมน้ำตาล ผลพลอยได้คือ

- กากอ้อย สามารถนำไปทำกระดาษชานอ้อย

หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต ไอน้ำ

- ขี้ตะกอน สามารถนำไปใช้ทำปุ๋ยซึ่งมีธาตุอาหารสูงมาก

- กากน้ำตาล

สามารถใช้เป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์

 

(2) อุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์ม ผลพลอยได้คือ

- กากปาล์ม

สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

- กรดไขมันอิสระ นำมาทำสบู่

- กัม

- ทะลายของปาล์ม สามรถนำไปใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ด

ใช้คลุมดินรักษา ความชื้นให้ดิน

- เส้นใย กะลา ทำเป็นเชื้อเพลิง

- ใบและต้น สามรถนำมาทำเฟอร์นิเจอร์