เฉลยข้อ 3

 

 

i. ผู้ซื้อใช้ตัวเองตัดสิน

โดยพิจารณาจากคุณภาพผลิตภัณฑ์

 

ii. ผู้ซื้อใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

เป็นเครื่องมือในการวัดค่า

และนำมาประเมินผลิตภัณฑ์

 

iii. ผู้ซื้อจะตัดสินใจยอมรับหรือไม่

ซึ่งอยู่กับสภาวะในการตัดสินใจด้วย

โดยสภาวะในการตัดสินใจมี 2 แบบ

คือ สภาวะอิสระ และสภาวะภายใต้อิทธิพล

 

iv. ผู้ซื้อจะใช้ราคามาประกอบการตัดสินใจด้วย

โดยพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจของตนเอง