เฉลยข้อ 2

 

คุณภาพแบ่งเป็น3 ประเภท ได้แก่

(1) คุณภาพเชิงปริมาณ เช่น ผลผลิต ส่วนผสม และน้ำหนักสุทธิ

 

(2) คุณภาพซ่อนเร้น เช่น คุณค่าทางโภชนาการ
สารเจือปนที่ไม่มีอันตราย และสารพิษ

 

(3) คุณภาพทางประสาทสัมผัส ได้แก่

i. คุณภาพที่มองเห็นได้ เช่น ตำหนิ สี ขนาด รูปร่าง

ความเลื่อมมัน ความหนืด ความคงตัว

ii. คุณภาพที่สัมผัสได้ คือคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสที่สัมผัสได้ด้วยมือ นิ้ว ฟัน

หรือร่างกาย

iii. คุณภาพด้านการดมกลิ่น ชิมรส ได้แก่ กลิ่นรส รส กลิ่น

สัมผัสด้วยจมูกและลิ้น