เฉลยข้อ 1

 

การเน่าเสียเกิดจากจุลินทรีย์

แต่ปัจจัยอื่นก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เช่น

การกระทบกระเทือนจากภายนอก

เช่น การกระแทกในระหว่างการขนส่งจะทำให้ผลผลิตช้ำ

หรือแต่เสียหายได้

ซึ่งปัจจัยภายนอกนี้จะมีผลให้การทำงานของจุลินทรีย์ดีขึ้น

จึงเป็นการเร่งให้เกิดการเน่าเสียเร็วขึ้น

เช่น ผลไม้ถูกกระแทกจึงเกิดแผลฉีกขาด

เนื้อผลไม้ที่ปราศจากผิวปกป้องจะทำให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีขึ้น

จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียได้แก่ เชื้อรา ยีสต์และแบคทีเรีย